Content1 | col3

Historikk

Bedriften ble etablert i 1969 av Jan Stamneshagen, og er således ett av de eldste i landet i denne bransjen. Det hele startet da Jan tok seg strøjobber som sjåfør etter endt militærtjeneste. Han fikk snart tilbud om fast kjøring av kalk i sommerhalvåret lokalt i Bergen, og kjøpte sin første bil – en Volvo F86. Etter to års virksomhet, fikk han i oppdrag å kjøre sement på Vestlandet, og han ble dermed sysselsatt det meste av året.

I 1971 byttet han bilen med en Scania 110, med henger og større tonnasje. Dette var starten på et tett samarbeid med Scania, som har vedvart gjennom alle år. Med stadig økende etterspørsel, supplerte han etter hvert med en bruktbil og engasjerte en fetter som sjåfør. Likevel var markedet tungt det meste av dette tiåret.

”Bulktransport med bil var lite etterspurt på 70-tallet. Det meste skulle gå sjøveien, som var et rimeligere alternativ. Derfor sto vi på stedet hvil en del år”, forteller grunnleggeren.

Heldigvis fikk han oppdrag knyttet til kraftutbygging i Suldalsvassdraget Suldalslågen, nærmere bestemt Ulla-Førreanleggene. Han flyttet da en periode til Haugesund, hvor han fraktet sement opp til anleggene i fjellene. Han kan fortelle om lange og harde arbeidsdager.

”Jeg rakk to turer i løpet av en arbeidsdag. Men da var klokka gjerne over ni om kvelden innen jeg var ferdig.”

Ellers var det stort sett lokalkjøring i Bergen-regionen det handlet om. Bedriftens gode service og høye leveringssikkerhet hadde skapt dem et navn i bransjen, og de fikk et lite gjennombrudd i 1981 da de fikk faste oppdrag i å hente råprodukter på Østlandet for en lokal mølle. Det var starten på en gradvis vekst, og midt på 80-tallet ble det investert i en tredje bil.

I 1991 kjøpte bedriften den første tipp-bilen, da de så et potensial i å frakte plastikk fra Herøya, og ville være tidlig ute som tilbyder. Dette oppdraget lot imidlertid vente på seg i mange år, og bilen ble utslitt innen det var aktuelt.

Men mot slutten av 90-årene kom den virkelige store oppgangen og veksten, med frakt av produkter som krevde svært nøye rengjøring av tankene. Nå utvidet de horisonten til både Sverige, Danmark og Tyskland, hvor de hadde fast kjøring av ulike produkter. Som en naturlig følge av dette, ble det bygd egen rengjøringshall. Denne ble tatt i bruk i 1995.

I den samme perioden spesialinnredet de to biler for frakting og miksing av flytende gulvsparkel. Dette hentes i Stockholmsregionen og fraktes til siloanlegg i Bergen og Stavanger, samt at de leverer direkte ut til anlegg når det er ønskelig. I dag disponerer bedriften 27  biler, og har vokst til en betydelig transportaktør i det norske bulk- og stykkgodsmarkedet.

Når vi spør Jan Stamneshagen om hva som har vært de viktigste faktorene for veksten, trekker han kjapt fram tilpasningsdyktighet som en helt avgjørende suksessfaktor. Samt at kunden har kunnet være trygg på at de leverer som avtalt. Et ord er et ord!

”Dette vil være grunnleggende faktorer også de neste 50 årene, dersom vi skal være en naturlig samarbeidspartner for mange bedrifter med transportbehov.”, avslutter Stamneshagen.


Her kan du lese en gammel artikkel om JS Transport.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital