Content1 | col3

Tjenester

Vi har en bilpark som teller 27 biler, den største med et tankvolum på 66 kubikk. Bilene er spesialbygget for transport av alle typer pulver i bulk, som for eksempel: Microdol, plastikk, magnesium, lignobond, soypass, sukker, kornprodukter til FK-anlegg, malt til bryggerier, vassdragskalk, sand, gresspellets etc. I tillegg kjører vi sement til og fra anlegg i Bergen og omegn. Vi har også en egen pumpebil som leverer flytende sparkel til bedrifter i Hordaland og Rogaland.
Mye av vår kjøring er kontraktfestede, faste oppdrag. Men vi påtar oss gjerne også sporadiske oppdrag, og har alltid hatt evnen til å snu oss raskt rundt for å løse den enkeltes transportbehov.

Vi har daglige, faste oppdrag over hele Skandinavia. I tillegg har vi egen bil i Danmark, beregnet på kjøringer sørover i Europa.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital